zamknij
1 poz. przeładuj
3 litery
Przeciągnij litery na właściwe miejsce i sprawdź rozwiązanie.
Sprawdź rozwiązanie